ASGARi ÜCRETiN NET HESABI VE iSVERENE MALiYETi
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ SAYFDAN FAYDALANILMIŞTIR.
Hesaplar tahminen yapılmıştır Lütfen DOĞRULAMA YAPINIZ

01.01.2013 - 30.06.2013

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 978,60
SSK PRİMİ % 14 137,00
İŞSİZLİK SİG.FONU %1 9,79
GELİR VERGİSİ %15 51,37(*)
ASGARi GEÇiM iNDiRiMi 73,40
DAMGA VERGİSİ  % 07,59 7,43
KESİNTİLER TOPLAMI 205,69
NET ASGARİ ÜCRET 773,01(**)
İŞVERENE  MALİYETİ

TL/ay

ASGARİ ÜCRET 978,60
SSK PRİMİ%14.5(İşv.Payı) 141,9(***)
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 19,57
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 1.140,07

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 839,10
SSK PRİMİ % 14 117,47
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 8,39
GELİR VERGİSİ %15 33,59
ASGARi GEÇiM iNDiRiMi 73,40
DAMGA VERGİSİ  % 07,59 6,37
KESİNTİLER TOPLAMI 165,82
NET ASGARİ ÜCRET 673,28
İŞVERENE  MALİYETİ

TL/ay

ASGARİ ÜCRET 839,10
SSK PRİMİ % 14.5 (İşv.Payı) 121,67
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 16,78
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 977,55

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince  Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.) 

NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 978,60
SSK PRİMİ % 14 137,00
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 9,79
KESİNTİLER TOPLAMI 146,79
NET ASGARİ ÜCRET 831,81
  YTL
ASGARİ ÜCRET 978,60
SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 141,90
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 19,57
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 1.140,07

Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca ; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında  yarım Kuruşun üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanmış olup,  yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(*) Gelir Vergisi hesaplamasında: 193 Sayılı G.V.Kanununun 32 maddesi uyarıncaişçinin, bekarve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi Uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen Asgari Ücrete 73,40 TL asgari hgeçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin (ı).bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.

HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ
ÇSGBakanlığı Sayfasından Alınmıştır.
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP Repository/cgm/asgariucret/2013_birinci_alti_ay

01.07.2012 - 31.12.2012 SSK  KAZANÇ ALT SINIRI 940,50 TL(*)

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 940,50
SSK PRİMİ % 14 131,67
İŞSİZLİK SİG.FONU %1 9,40
GELİR VERGİSİ %15 54,02(**)
DAMGA VERGİSİ  % 06 5,61
KESİNTİLER TOPLAMI 200,70
NET ASGARİ ÜCRET 739,80
İŞVERENE  MALİYETİ

TL

ASGARİ ÜCRET 940,50
SSK PRİMİ%19.5(İşv.Payı) 183,40
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 18,81
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 1.142,71


 

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 805,50
SSK PRİMİ % 14 112,77
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 8,05
GELİR VERGİSİ %15 26,70
DAMGA VERGİSİ  % 06 4,83
KESİNTİLER TOPLAMI 162,35
NET ASGARİ ÜCRET 643,15
İŞVERENE  MALİYETİ

TL

ASGARİ ÜCRET 805,50
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 157,07
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
8,05
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 16,11
KESİNTİLER TOPLAMI 181,23
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 986,23

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 

NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 940,50
SSK PRİMİ % 14 131,67
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 9,40
KESİNTİLER TOPLAMI 141,07
NET ASGARİ ÜCRET 799,43
  YTL
ASGARİ ÜCRET 940,50
SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 183,40
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 18,81
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 1.142,71

01.01.2012 - 30.06.2012 SSK  KAZANÇ ALT SINIRI 886,50 TL(*)

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 886,50
SSK PRİMİ % 14 124,11
İŞSİZLİK SİG.FONU %1 8,86
GELİR VERGİSİ %15  47,07(**)
DAMGA VERGİSİ  % 06 5,32
KESİNTİLER TOPLAMI  185,36
NET ASGARİ ÜCRET 701,14
İŞVERENE  MALİYETİ

TL

ASGARİ ÜCRET

886,50

SSK PRİMİ%19.5(İşv.Payı)

172,87

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2

17,73

İŞVERENE TOPLAM  MALİYET

1.077,10


 

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 760,50
SSK PRİMİ % 14 106,47
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 7,60
GELİR VERGİSİ %15 30,93
DAMGA VERGİSİ  % 06 4,56
KESİNTİLER TOPLAMI 149,56
NET ASGARİ ÜCRET 610,94
İŞVERENE  MALİYETİ

TL

ASGARİ ÜCRET 760,50
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 148,30
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
7,60
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 15,20
KESİNTİLER TOPLAMI 171,10
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 931,60

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 

NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 886,50
SSK PRİMİ % 14 124,11
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 8,86
KESİNTİLER TOPLAMI 132,97
NET ASGARİ ÜCRET 753,53
  YTL
ASGARİ ÜCRET 886,50
SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 172,87
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 17,73
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 1.077,10

01.01.2010 - 30.06.2010 SSK  KAZANÇ ALT SINIRI 729,00 TL(*)

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 729,00
SSK PRİMİ % 14 102,06
İŞSİZLİK SİG.FONU %1 7,29
GELİR VERGİSİ %15  38,27(**)
DAMGA VERGİSİ  % 06 4,81
KESİNTİLER TOPLAMI  152,43
NET ASGARİ ÜCRET 576,57
İŞVERENE  MALİYETİ
  TL
ASGARİ ÜCRET

729,00

SSK PRİMİ%19.5(İşv.Payı) 142,16
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 14,58
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 885,74


2010 ilk Altı Ay için Detaylı bilgi

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 621,00
SSK PRİMİ % 14 86,94
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 6,21
GELİR VERGİSİ %15 24,50
DAMGA VERGİSİ  % 06 4,10
KESİNTİLER TOPLAMI 121,38
NET ASGARİ ÜCRET 499,62
İŞVERENE  MALİYETİ
  TL
ASGARİ ÜCRET 621,00
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 121,10
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
1,08
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 12,42
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2) 2,16
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
36,18
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI  (1)+(2)+(3) 39,42
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 793,94

01.07.2010 - 31.12.2010 SSK  KAZANÇ ALT SINIRI 760,50 TL(*)

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 760,50
SSK PRİMİ % 14  106,47
İŞSİZLİK SİG.FONU %1 7,61
GELİR VERGİSİ %15  42,28(**)
DAMGA VERGİSİ  % 06 5,02
KESİNTİLER TOPLAMI  161,38
NET ASGARİ ÜCRET 599,12
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 760,50
SSK PRİMİ%19.5(İşv.Payı) 148,30
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 15,21
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 924,01


 

2010 ikinci Altı Ay için Detaylı bilgi

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 648,00
SSK PRİMİ % 14 79,38
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 5,67
GELİR VERGİSİ %15 22,34
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,40
KESİNTİLER TOPLAMI 110,79
NET ASGARİ ÜCRET 456,21
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 648,00
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 126,36
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
1,13
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 12,96
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2) 2,25
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
37,69
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI  (1)+(2)+(3) 41,07
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 828,39
 

01.01.2009 - 30.06.2009 SSK  KAZANÇ ALT SINIRI 666.00 TL(*)

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 666,00
SSK PRİMİ % 14  93,24
İŞSİZLİK SİG.FONU %1 6,66
GELİR VERGİSİ %15  34,97(**)
DAMGA VERGİSİ  % 06 4,00
KESİNTİLER TOPLAMI  138,87
NET ASGARİ ÜCRET 527,13
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET

666,00

SSK PRİMİ%19.5(İşv.Payı) 129,87
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 13,32
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 809,19

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 567,00
SSK PRİMİ % 14 79,38
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 5,67
GELİR VERGİSİ %15 22,34
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,40
KESİNTİLER TOPLAMI 110,79
NET ASGARİ ÜCRET 456,21
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 567,00
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 110,57
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
0,99
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 11,34
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2) 1,98
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
33,17
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI  (1)+(2)+(3) 36,14
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 725,05

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 

NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 666,00
SSK PRİMİ % 14 93,24
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 6,66
KESİNTİLER TOPLAMI 99,90
NET ASGARİ ÜCRET 566,10
  YTL
ASGARİ ÜCRET 666,00
SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 129,87
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 13,32
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 809,19

01.07.2009 - 31.12.2009 SSK  KAZANÇ ALT SINIRI 693.00 TL

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 693,00
SSK PRİMİ % 14  97,02
İŞSİZLİK SİG.FONU %1 6,93
GELİR VERGİSİ %15  38,41(**)
DAMGA VERGİSİ  % 06 4,16
KESİNTİLER TOPLAMI  146,52
NET ASGARİ ÜCRET  546,48
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 693,00
SSK PRİMİ%19.5(İşv.Payı) 135,13
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 13,86
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 841,99

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 589,50
SSK PRİMİ % 14 82,53
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 5,90
GELİR VERGİSİ %15 25,21
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,54
KESİNTİLER TOPLAMI 117,18
NET ASGARİ ÜCRET 472,32
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 589,50
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 114,95
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
1,04
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 11,79
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2) 2,07
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
34,67
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI  (1)+(2)+(3) 37,78
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 754,02

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 

NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 693,00
SSK PRİMİ % 14 97,02
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 6,93
KESİNTİLER TOPLAMI 103,95
NET ASGARİ ÜCRET 589,05
  YTL
ASGARİ ÜCRET 693,00
SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 135,13
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 13,86
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 841,99
(*) 06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5198 sayılı kanunla, SSK Günlük Kazancın Alt Sınırı 16 yaşından büyükler için  tespit edilen günlük asgari ücret olacağı hükme bağlanmıştır.
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca ; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında  yarım Kuruşun üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanmış olup,  yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G.V.Kanunun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ
ÇSGBakanlığı Sayfasından Alınmıştır.
http://www.csgb.gov.tr/images/articles/editor/2009_2.pdf

 Asgari Ücret (16 yaşını dolduranlar için)
01.01.2008 den  itibaren 608.40 TL(işverene maliyeti:739.21 TL)
01.07.2008 den itibaren 31.12.2008 E KADAR 638.70 TL(işverene maliyeti:776.02 TL)

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

01.01.2008 - 30.06.2008 SSK  KAZANÇ ALT SINIRI 608.40 TL(*)

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 608,40
SSK PRİMİ % 14  85,18
İŞSİZLİK SİG.FONU %1 6,08
GELİR VERGİSİ %15  31,94(**)
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,65
KESİNTİLER TOPLAMI  126,85
NET ASGARİ ÜCRET  481,55
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET

608,40

SSK PRİMİ%19.5(İşv.Payı) 118,64
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 12,17
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 739,21

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 515,40
SSK PRİMİ % 14 72,16
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 5,15
GELİR VERGİSİ %15 20,18
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,09
KESİNTİLER TOPLAMI 100,48
NET ASGARİ ÜCRET 414,92
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 515,40
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 100,50
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
0,93
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 10,31
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2) 1,86
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
31,16
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI  (1)+(2)+(3) 33,95
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 660,16

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 

NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 608,40
SSK PRİMİ % 14 85,18
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 6,08
KESİNTİLER TOPLAMI 91,26
NET ASGARİ ÜCRET 517,14
  YTL
ASGARİ ÜCRET 608,40
SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 118,64
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 12,17
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 739,21

01.07.2008 - 31.12.2008 SSK  KAZANÇ ALT SINIRI 638.70 TL

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 638,70
SSK PRİMİ % 14  89,42
İŞSİZLİK SİG.FONU %1 6,39
GELİR VERGİSİ %15  35,80(**)
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,83
KESİNTİLER TOPLAMI  135,44
NET ASGARİ ÜCRET  503,26
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 638,70
SSK PRİMİ%19.5(İşv.Payı) 124,55
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 12,77
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 776,02

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 540,60
SSK PRİMİ % 14 66,74
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 4,77
GELİR VERGİSİ %15 60,78
DAMGA VERGİSİ  % 06 2,86
KESİNTİLER TOPLAMI 135,14
NET ASGARİ ÜCRET 341,55
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 540,60
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 105,42
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
0,98
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 10,81
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2) 1,96
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
32,86
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI  (1)+(2)+(3) 35,81
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 692,64

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 

NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 638,70
SSK PRİMİ % 14 89,42
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 6,39
KESİNTİLER TOPLAMI 95,81
NET ASGARİ ÜCRET 542,90
  YTL
ASGARİ ÜCRET 638,70
SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 124,55
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 12,77
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 776,02
(*) 06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5198 sayılı kanunla, SSK Günlük Kazancın Alt Sınırı 16 yaşından büyükler için  tespit edilen günlük asgari ücret olacağı hükme bağlanmıştır.
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca ; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında  yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanmış olup,  yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G.V.Kanunun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ
ÇSGBakanlığı Sayfasından Alınmıştır.
http://www.calisma.gov.tr/basinbulteni/asgari_ucret/ilk.mht

01.01.2007 - 30.06.2007 SSK  KAZANÇ ALT SINIRI 562.50 TL

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 562,50
SSK PRİMİ % 14  78,75
İŞSİZLİK SİG.FONU %1 5,63
GELİR VERGİSİ %15  71,72
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,38
KESİNTİLER TOPLAMI  159,47
NET ASGARİ ÜCRET  403,03
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 562,50
SSK PRİMİ%19.5(İşv.Payı) 109,69
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 11,25
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 683,44

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 476,70
SSK PRİMİ % 14 66,74
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 4,77
GELİR VERGİSİ %15 60,78
DAMGA VERGİSİ  % 06 2,86
KESİNTİLER TOPLAMI 135,14
NET ASGARİ ÜCRET 341,55
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 476,70
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 92,96
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
0,86
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 9,53
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2) 1,72
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
28,74
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI  (1)+(2)+(3) 31,32
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 610,51

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 

NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 562,50
SSK PRİMİ % 14 78,75
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 5,63
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,38
KESİNTİLER TOPLAMI 87,75
NET ASGARİ ÜCRET 474,75
  YTL
ASGARİ ÜCRET 562,50
SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 109,69
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 11,25
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 683,44

01.07.2007 - 31.12.2007 SSK  KAZANÇ ALT SINIRI 585.00 TL

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 585,00
SSK PRİMİ % 14  81,90
İŞSİZLİK SİG.FONU %1 5,85
GELİR VERGİSİ %15  74,59
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,51
KESİNTİLER TOPLAMI  165,85
NET ASGARİ ÜCRET  419,15
İŞVERENE  MALİYETİ
  TL
ASGARİ ÜCRET 585,00
SSK PRİMİ%19.5(İşv.Payı) 114,08
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 11,70
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 710,78

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  TL
ASGARİ ÜCRET 491,40
SSK PRİMİ % 14 68,80
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 4,91
GELİR VERGİSİ %15 62,65
DAMGA VERGİSİ  % 06 2,95
KESİNTİLER TOPLAMI 139,31
NET ASGARİ ÜCRET 352,09
İŞVERENE  MALİYETİ
  TL
ASGARİ ÜCRET 491,40
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 95,82
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
0,94
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 9,83
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2) 1,87
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
31,36
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI  (1)+(2)+(3) 34,16
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 631,22

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 

NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI İŞVERENE  MALİYETİ
  TL
ASGARİ ÜCRET 585,00
SSK PRİMİ % 14 81,90
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 5,85
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,51
KESİNTİLER TOPLAMI 91,26
NET ASGARİ ÜCRET 493,74
  TL
ASGARİ ÜCRET 585,00
SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 114,08
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 11,70
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 710,78
Not:
(*) 06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5198 Sayılı Kanunla SSK Günlük Kazancın Alt Sınırı 16 yaşından büyükler için tespit edilen günlük asgari ücret olacağı hükme bağlanmıştır.

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu  gereğince; işsizlik sigorta primleri 2004 yılı için; Sigortalıdan %1, işverenden %2, devlet payı olarak da %1 oranları  uygulanacaktır.

5083 Sayılı Kanunun 2.maddesi uyarınca; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler Bir Yeni Kuruşa tamamlanmış olup, Yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

geçmiş uygulamalar için tıklayın: