01.01.2006 - 31.12.2006 SSK  KAZANÇ ALT SINIRI 531.00(*) YTL

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  YTL
ASGARİ ÜCRET 531,00
SSK PRİMİ % 14  74,34
İŞSİZLİK SİG.FONU %1 5,31
GELİR VERGİSİ %15  67,70
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,19
KESİNTİLER TOPLAMI  150,54
NET ASGARİ ÜCRET  380,46
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 531,00
SSK PRİMİ%19.5(İşv.Payı) 103,55
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 10,62
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 645,17

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

  YTL
ASGARİ ÜCRET 450,00
SSK PRİMİ % 14 63,00
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 4,50
GELİR VERGİSİ %15 57,38
DAMGA VERGİSİ  % 06 2,70
KESİNTİLER TOPLAMI 127,58
NET ASGARİ ÜCRET 322,43
İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 450,00
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 87,75
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
0,81
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 9,00
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2) 1,62
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
27,14
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI  (1)+(2)+(3) 29,57
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 576,32

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 

NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI İŞVERENE  MALİYETİ
  YTL
ASGARİ ÜCRET 531,00
SSK PRİMİ % 14 74,34
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 5,31
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,19
KESİNTİLER TOPLAMI 82,84
NET ASGARİ ÜCRET 448,16
  YTL
ASGARİ ÜCRET 531,00
SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 103,55
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 10,62
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 645,17
Not:
(*) 06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5198 Sayılı Kanunla SSK Günlük Kazancın Alt Sınırı 16 yaşından büyükler için tespit edilen günlük asgari ücret olacağı hükme bağlanmıştır.

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu  gereğince; işsizlik sigorta primleri 2004 yılı için; Sigortalıdan %1, işverenden %2, devlet payı olarak da %1 oranları  uygulanacaktır.

5083 Sayılı Kanunun 2.maddesi uyarınca; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler Bir Yeni Kuruşa tamamlanmış olup, Yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

01.01.2005  tarihinden  itibaren  Asgari Ücretin Net Hesabı

01.01.2005 - 31.12.2005SSK  KAZANÇ ALT SINIRI 488.70(*) YTL

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI
  TL YTL
ASGARİ ÜCRET 488.700.000 488,70
SSK PRİMİ % 14 68.418.000  68,42
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 4.887.000  4,89
GELİR VERGİSİ %15 62.309.250  62,31
DAMGA VERGİSİ  % 06 2.932.200  2,93
KESİNTİLER TOPLAMI 138.546.450  138,55
NET ASGARİ ÜCRET 350.153.550  350,15
İŞVERENE  MALİYETİ
  TL YTL
ASGARİ ÜCRET 488.700.000 488,70
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 95.296.500 95,30
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 9.774.000 9,77
YTL
ASGARİ ÜCRET 415.800.000 415,80
SSK PRİMİ % 14 58.212.000 58,21
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 4.158.000 4,16
GELİR VERGİSİ %15 53.014.500 53,01
DAMGA VERGİSİ  % 06 2.494.800 2,49
KESİNTİLER TOPLAMI 117.879.300 117,88
NET ASGARİ ÜCRET 297.920.700 297,92
İŞVERENE  MALİYETİ
  TL YTL
ASGARİ ÜCRET 415.800.000 415,80
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 81.081.000 81,08
İŞSİZLİK SİG.FONU
(İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
729.000 0,73
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 8.316.000 8,32
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2) 1.458.000 1,46
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
24.421.500 24,42
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI  (1)+(2)+(3) 26.608.500 26,61
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 531.805.500 531,81

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
(TL/AY) (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 

NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI İŞVERENE  MALİYETİ
  TL YTL
ASGARİ ÜCRET 488.700.000 488,70
SSK PRİMİ % 14 68.418.000 68,42
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 4.887.000 4,89
DAMGA VERGİSİ  % 06 2.932.200 2,93
KESİNTİLER TOPLAMI 76.237.200 76,24
NET ASGARİ ÜCRET 412.462.800 412,46
  TL YTL
ASGARİ ÜCRET 488.700.000 488,70
SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 95.296.500 95,30
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 9.774.000 9,77
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 593.770.500 593,77

 

Not:
(*) 06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5198 Sayılı Kanunla SSK Günlük Kazancın Alt Sınırı 16 yaşından büyükler için tespit edilen günlük asgari ücret olacağı hükme bağlanmıştır.

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu  gereğince; işsizlik sigorta primleri 2004 yılı için; Sigortalıdan %1, işverenden %2, devlet payı olarak da %1 oranları  uygulanacaktır.

5083 Sayılı Kanunun 2.maddesi uyarınca; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler Bir Yeni Kuruşa tamamlanmış olup, Yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

 

01.07.2004  tarihinden  itibaren  Asgari Ücretin Net Hesabı

 
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTATİSTİK ŞUBESİ
 
01.07.2004 - 31.126.2004     SSK  KAZANÇ ALT SINIRI (TL/AY)

444.150.000,TL(*)

         
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)     KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
(TL/AY)
         
ASGARİ ÜCRET 444,150,000     ASGARİ ÜCRET 444,150,000
SSK PRİMİ % 14 62,181,000     SSK PRİMİ % 14 62,181,000
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 4,441,500     İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 4,441,500
GELİR VERGİSİ %15 56,629,125     GELİR VERGİSİ  
DAMGA VERGİSİ  % 06 2,664,500     DAMGA VERGİSİ  % 06 2,664,900
KESİNTİLER TOPLAMI 125,916,525     KESİNTİLER TOPLAMI 69,287,400
NET ASGARİ ÜCRET 318,233,475     NET ASGARİ ÜCRET 374,862,600
           
İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY)     İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY)
         
ASGARİ ÜCRET 444,150,000     ASGARİ ÜCRET 444,150,000
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 86,609,250     SSK işveren PRİMİ % 19.5 86,609,250
İŞSİZLİK SİG.FONU (% 2) 8,883,000     İŞSİZLİK SİG.FONU (% 2) 8,883,000
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 539,642,250     İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 539,642,250.TL
         
Not:
(*) 06.07.2004 tarih 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5198 Sayılı Kanun ile SSK Günlük Kazanç Alt Sınırı 16 yaşından büyükler için tespit edilen günlük asgari ücret olacağı hükme bağlanmıştır.
1- 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu  gereğince; işsizlik sigorta primleri 2004 yılı için; Sigortalıdan %1, işverenden %2, devlet payı olarak da %1 oranları  uygulanacaktır. 
 

01.01.2004  tarihinden  itibaren  Asgari Ücretin Net Hesabı

 
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTATİSTİK ŞUBESİ
 
01.01.2004 - 30.06.2004      SSK  KAZANÇ ALT SINIRI (TL/AY) 549,618,984
         
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)     16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
         
ASGARİ ÜCRET 423,000,000     ASGARİ ÜCRET 360,000,000
SSK PRİMİ % 14 59,220,000     SSK PRİMİ % 14 50,400,000
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 4,230,000     İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 3,600,000
GELİR VERGİSİ %15 53,932,500     GELİR VERGİSİ %15 45,900,000
DAMGA VERGİSİ  % 06 2,538,000     DAMGA VERGİSİ  % 06 2,160,000
KESİNTİLER TOPLAMI 119,920,500     KESİNTİLER TOPLAMI 102,060,000
NET ASGARİ ÜCRET 303,079,500     NET ASGARİ ÜCRET 257,940,000
           
İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY)     İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY)
         
ASGARİ ÜCRET 423,000,000     ASGARİ ÜCRET 360,000,000
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 82,485,000     SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 70,200,000
İŞSİZLİK SİG.FONU
(İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
1,266,190     İŞSİZLİK SİG.FONU
(İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
(1)
1,896,190
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 8,460,000     İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 7,200,000
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2) 2,532,380     İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2) 3,792,380
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
42,417,359     SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
63,522,359
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI  (1)+(2)+(3) 46,215,929     SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI  (1)+(2)+(3) 69,210,929
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 560,160,929     İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 506,610,929
         
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
(TL/AY) (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 
NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI     İŞVERENE  MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 423,000,000     ASGARİ ÜCRET 423,000,000
SSK PRİMİ % 14 59,220,000     SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 82,485,000
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 4,230,000     İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
1,266,190
DAMGA VERGİSİ  % 06 2,538,000     İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 8,460,000
    İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı)(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) 2,532,380
KESİNTİLER TOPLAMI 65,988,000     SSK ALT SINIR PRİM FARKI (*)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5)
42,417,359
NET ASGARİ ÜCRET 357,012,000     İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 560,160,929

Not: 1- 2004 yılında uygulanacak  SSK  Kazanç Alt Sınırı olan aylık 549.618.984 TL ile Asgari Ücret tutarı olan 423.000.000 TL arasındaki farka ilişkin işçi- işveren sigorta ve işsizlik sigortası pirimi (46.215.929 TL.) devlet tarafından karşılanacağından işverene esas maliyet 513.945.000 TL'dir.

2- 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu  gereğince; işsizlik sigorta primleri 2004 yılı için; Sigortalıdan %1, işverenden %2, devlet payı olarak da %1 oranları  uygulanacaktır. 

 01.07.2003  tarihinden  itibaren  Asgari Ücretin Net Hesabı

 

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTATİSTİK ŞUBESİ
         
01.07.2003  tarihinden  itibaren  
         
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (TL/AY) : 45.000.000     SSK  KAZANÇ ALT SINIRI (TL/AY) 458.015.820
         
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)     16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
         
ASGARİ ÜCRET 306.000.000     ASGARİ ÜCRET 256.500.000
SSK PRİMİ % 14 42.840.000     SSK PRİMİ % 14 35.910.000
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 3.060.000     İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 2.565.000
GELİR VERGİSİ %15 32.265.000     GELİR VERGİSİ %15 25.953.750
DAMGA VERGİSİ  % 06 1.836.000     DAMGA VERGİSİ  % 06 1.539.000
KESİNTİLER TOPLAMI 80.001.000     KESİNTİLER TOPLAMI 65.967.750
NET ASGARİ ÜCRET 225.999.000     NET ASGARİ ÜCRET 190.532.250
           
İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY)     İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY)
         
ASGARİ ÜCRET 306.000.000     ASGARİ ÜCRET 256.500.000
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 59.670.000     SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 50.017.500
İŞSİZLİK SİG.FONU
(İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
1.520.158     İŞSİZLİK SİG.FONU
(İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
2.015.158
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 9.160.316     İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 9.160.316
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5)
50.925.300     SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5)
67.507.800
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 427.275.774     İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 385.200.774
         
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
(TL/AY) (Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 
NET  ASGARİ  ÜCRETİN HESABI     İŞVERENE  MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 306.000.000     ASGARİ ÜCRET 306.000.000
SSK PRİMİ % 14 42.840.000     SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 59.670.000
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 3.060.000     İŞSİZLİK SİG.FONU
(İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1)
1.520.158
DAMGA VERGİSİ  % 06 1.836.000     İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 9.160.316
KESİNTİLER TOPLAMI 47.736.000     SSK ALT SINIR PRİM FARKI (*)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5)
50.925.300
NET ASGARİ ÜCRET 258.264.000     İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 427.275.774

Not : 25.8.1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunla oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonuna işveren tarafından ödenecek % 3, sigortalı tarafından ödenecek % 2 ve Devlet tarafından ödenecek olan % 2 oranındaki işsizlik sigortası prim uygulamasına 1.6.2000 tarihinden itibaren başlanılmış olup, zorunlu tasarruf kesintileri ise aynı tarih itibarıyla uygulamadan kaldırılmıştır. İşsizlik sigortası primi hesabında, sigortalının ücreti SSK Kazanç alt sınır miktarının altında ise matrah olarak SSK Kazanç alt sınırı uygulanacak olup, işçi ücretinin bu sınırın altında kalması halinde aradaki farkın işsizlik sigortası primi işverence ödenecektir.2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 61. maddesinin (f) bendi gereğince; işsizlik sigorta primleri 2002 yılı için; Sigortalıdan %1, işverenden %2, devlet payı olarak da %1 oranları uygulanmıştır. 26.12.2002 tarih ve 4776 Sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince bu oranlar 2003 yılında da uygulanacaktır.ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTATİSTİK ŞUBESİ
(Tel : 0.312.212 97 00 / 2712 - 2715)
         
01.01.2003  tarihinden itibaren
         
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (TL/AY) : 45.000.000     SSK  KAZANÇ ALT SINIRI (TL/AY) 327.583.290
         
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI
(TL/AY)
    16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI
(TL/AY)
         
ASGARİ ÜCRET 306.000.000     ASGARİ ÜCRET 256.500.000
SSK PRİMİ % 14 42.840.000     SSK PRİMİ % 14 35.910.000
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 3.060.000     İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 2.565.000
GELİR VERGİSİ %15 32.265.000     GELİR VERGİSİ %15 25.953.750
DAMGA VERGİSİ  % 06 1.836.000     DAMGA VERGİSİ  % 06 1.539.000
KESİNTİLER TOPLAMI 80.001.000     KESİNTİLER TOPLAMI 65.967.750
NET ASGARİ ÜCRET 225.999.000     NET ASGARİ ÜCRET 190.532.250
           
İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY)     İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY)
           
ASGARİ ÜCRET 306.000.000     ASGARİ ÜCRET 256.500.000
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 59.670.000     SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 50.017.500
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1) 215.833     İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2)
710.833
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 6.551.666     İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 6.551.666
SSK ALT SINIR PRİM FARKI (*)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5)
7.230.402     SSK ALT SINIR PRİM FARKI (*)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5)
23.812.902
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 379.667.901     İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 337.592.901
         
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ(TL/AY)
(Not : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince Kapıcılar Gelir Vergisinde muaf tutulmaktadırlar.) 
NET  ASGARİ  ÜCRET     İŞVERENE  MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 306.000.000     ASGARİ ÜCRET 306.000.000
SSK PRİMİ % 14 42.840.000     SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5 59.670.000
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 3.060.000     İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)  (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1) 215.833
DAMGA VERGİSİ  % 06 1.836.000     İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 6.551.666
KESİNTİLER TOPLAMI 47.736.000     SSK ALT SINIR PRİM FARKI (*)                 (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) 7.230.402
NET ASGARİ ÜCRET 258.264.000     İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 379.667.901
           
Not : 25.8.1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunla oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonuna işveren tarafından ödenecek % 3, sigortalı tarafından ödenecek % 2 ve Devlet tarafından ödenecek olan % 2 oranındaki işsizlik sigortası prim uygulamasına 1.6.2000 tarihinden itibaren başlanılmış olup, zorunlu tasarruf kesintileri ise aynı tarih itibarıyla uygulamadan kaldırılmıştır. İşsizlik sigortası primi hesabında, sigortalının ücreti SSK Kazanç alt sınır miktarının altında ise matrah olarak SSK Kazanç alt sınırı uygulanacak olup, işçi ücretinin bu sınırın altında kalması halinde aradaki farkın işsizlik sigortası primi işverence ödenecektir.2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 61. maddesinin (f) bendi gereğince; işsizlik sigorta primleri 2002 yılı için; Sigortalıdan %1, işverenden %2, devlet payı olarak da %1 oranlarında uygulanacaktır.