T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇASGEM MEVZUAT CD'si) KATKILARI ile HAZIRLANMIŞTIR
İŞ  SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

M E V Z U A T I

ADALET BAKANLIĞININ ULUSAL YARGI AĞI PROJESi(UYAP)prg.mı indirmek için
Diğer Kaynak:

 e.mevzuat 
Tüm Mevzuatın Güncellenmiş, Tereddütsüz Doğru, Sürümleri


   ANAYASA ]

K A N U N L A R
( .word veya .pdf ile acabilirsiniz)
iŞ SAGLIGI ve GÜVENLiGi KANUNU
     Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu     ESKi Hali-LÜTFEN e.mevzuat' tan indirin
  ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN           YAPI DENETiM Kanunu     SiViL SAVUNMA Kanunu     MESLEKi EGiTiM Kanunu     MESLEKi EGiTiM Kanunu     Türk CEZA Kanunu    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Kanunu     MESLEKi YETERLİK KURUMU Kanunu    ÇEVRE Kanunu    TRAFiK Kanunu    Türk TiCARET Kanunu    BORÇLAR Kanunu    ÇSGBak. KURULUŞ Kanunu     UMUMi HIFZISSIHHA Kanunu -126-127 DEGiSTi-    iŞYERi AÇMA ve RUHSAT Kanunu    ESKi SSK Kanunu    MADEN Kanunu


6331'den sonra tebliğ ve YÖNETMELiKLER
Bu YÖNETMELiKLER DEVAMINDAKi BiLGiLER YARDIMCI BiLGiDiR. BU YANBiLGiLER RESMi GAZETEden Kopyala-Yapıştır ile alınmıştır.
En ufak endişede UYAP veya e.mevzuat'tan DOĞRULAYINIZ

 1. iŞ GÜVENLiĞi UZMANLARININ GÖREV, YETKi, SORUMLULUK VE EĞiTiMLERi HAKKINDA YÖNETMELiK ve
  E K L E R i 29.12.2012(31.01.2013) AÇIKLAMA(Tebliğ)14.06.2013 DANIŞTAYdan iPTAL 26.07.2013
    DEĞiŞiKLiK YAPAN YÖNETMELiK 11.10.2013  15.02.2016  ve EKi  

 2. iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi HiZMETLERi YÖNETMELiĞi ve E K L E R i 29.12.2012  18.12.2014   30.06.2016 DEĞİŞİKLİK  e-mevzuat'tan

 3. iŞYERLERiNDE iŞVEREN VEYA iŞVEREN VEKiLi TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK iSG HiZMETLERiNE iLiŞKiN YÖNETMELİK 29.06.2015

 4. iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi RiSK DEĞERLENDiRMESi YÖNETMELiĞi 29.12.2012

 5. iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELiK 18.01.2013

 6. ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLiK ÖNLEMLERi HAKKINDA YÖNETMELiK 25.01.2013 16.01.2014
 7. ULUSAL iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi KONSEYi YÖNETMELiĞi 05.02.2013
 8. ÇOCUK VE GENÇ iŞÇiLERiN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELiK ve DEĞiŞiKLiK YAPILMASINA DAiİR YÖNETMELiKLER (1)21.02.2013 - (2)25.10.2013
 9. iŞYERLERiNDE iŞiN DURDURULMASINA DAiR YÖNETMELiK 30.03.2013
 10. EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 16.04.2013
 11. İŞ EKiPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLiK ŞARTLARI YÖNETMELiĞi 25.04.2013
 12. ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLiKELERiNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELiK   30.04.2013
 13. ÇALIŞANLARIN iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi EĞiTiMLERiNiN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 15.05.2013
 14. BiYOLOJiK ETKENLERE MARUZiYET RiSKLERİNİN ÖNLENMESi HAKKINDA YÖNETMELiK 15.06.2013
 15. i ŞYERLERiNDE ACiL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELiK  18.06.2013
 16. KiŞiSEL KORUYUCU DONANIMLARIN iŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELiK 02.07.2013
 17. TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK 13.07.2013
 18. SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK 16.07.2013
 19. İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 17.07.2013
 20. İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ve EKLERi 20.07.2013 18OCAK2014 KHK iYHde yeni DÜZENLEME
 21. KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24.07.2013
 22. ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 24.07.2013
 23. ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK 28.07.2013
 24. KANSEROJEN veya MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK ve GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 06.08.2013
 25. KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 12.08.2013
 26. GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK 16.08.2013
 27. ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 16.08.2013
 28. BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 20.08.2013
 29. İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 20.08.2013
 30. ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK 22.08.2013
 31. GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK 23.08.2013
 32. SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ 11.09.2013
 33. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ  18.09.2013
 34. MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 19.09.2013
 35. YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ  05.10.2013
 36. TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ 05.11.2013
 37. iŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLiĞi HiZMETLERiNiN DESTEKLENMESi HAKKINDA YÖNETMELİK  24.12.2013
 38. BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ 03.03.2018 (BiSaTeBk)
 39. MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 05.07.2013
 40. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 13.04.2004
 41. DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 14.09.2010
 42. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (12.05.2010)
 43. 5510 sayılı YASAYA GÖRE ÇIKARILAN (son Değişik:RG-25/08/2016)

                TEBLİĞLER

 1. Tehlike Sınıfları Tebliği (EK:1'i indirerek son durumu görün) 03.03.2018 DEGiSiKLiGi - L i s t e s i (18.04.2014)-19.02.2015    eski Liste 29.03.2013    eski Liste 26.12.2012
 2. ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 29.06.2013
 3. Kiş.Kor.Don. TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ 15.08.2013
 4. İSG İLE iLGiLi ÇALIŞAN TEMSiLCiSiNiN NiTELiKLERi VE SEÇiLME USUL VE ESASLARINA iLiŞKiN TEBLiĞ 29.08.2013
 5. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 03.09.2013
 6. AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAiR TEBLiĞ ÇSB 18.09.2014
 7. TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ 02.10.2014

 4857'e ESKi iŞ KANUNU'na ait YÖNETMELİKLER
(pembe boyalılar eski.
(ESKiSi NASILDI diye ARASTIRACAKLAR için silmedim))

 1. Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

 2. Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yenilendi 09.01.2014

 3. Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

 4. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

 5. Asgari Ücret Yönetmeliği

 6. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

 7. Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

 8. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

 9. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

 10. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

 11. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

 12. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

 13. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 14. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

 15. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 

 16. İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik YENiLENDi 04.12.2009

 17. Konut Kapıcıları Yönetmeliği

 18. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin  Yönetmelik  

 19. Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik

 20. Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 21. Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği 28.08.2008

 22. Alt İşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008

 23. Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 11.10.2008 ve Yönetmelik   E K L E R i (22.01.2011'deki degisiklik dahil, UYAP'tan Alınmıştır.)

 24. Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik 05.10.2007

 25. Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeligi 30.12.2008

 26. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Degisiklik YUKARDA

 27. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

 28. iPTAL Yenisi YUKARDA
 29. Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği iPTAL Yenisi YUKARDA

 30. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği iPTAL Yenisi YUKARDA

 31. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 32. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği iPTAL Yenisi YUKARDA

 33. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 34. Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 35. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 36. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 37. Gürültü Yönetmeliği iPTAL Yenisi YUKARDA

 38. Titreşim Yönetmeliği iPTAL Yenisi YUKARDA

 39. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 40. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 41. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 42. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 43. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 44. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği iPTAL Yenisi YUKARDA

 45. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği iPTAL Yenisi YUKARDA

 46. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 47. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 48. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 49. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 50. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 51. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 52. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 16.06.2004 - 08.02.2013- 28553 RG  iPTAL Yenisi YOK

 53. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 54. Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 55. İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında Yönetmelik 27.11.2010 iPTAL Yenisi YUKARDA

 56. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında Yönetmelik iPTAL Yenisi YUKARDA

 57. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği  E K L E R  27.11.2010.iPTAL Yenisi YUKARDA


TEBLİĞLER

(4857-6331 SAYILI KANUNLAR)

 1.  MYK MeslekÎ Yeterlilik Belgesi ZORUNLULUĞU GETiRiLEN MESLEKLERE iLiŞKiN TEBLiĞ 25.05.2015
 2. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği YENiLENDi 25.11.2009
  27/11/2010 tarih ve 27768 S.R.G. de yayımlanan "İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği" nin 21. maddesi ile
  .iPTAL Yenisi YUKARDA

 3. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

 4. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 25,07,2012

 5. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

 6. Agır ve Tehlikeli işlerde Çalıştırılacak işçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ 31.05.2009-09.03.2010işlenmiş
 7. iPTAL Yenisi YUKARDA
 8. iSG BiRiMLERi-OrtakSGBiRiMLERi Uygulama icin Tebliğ 17.05.2012 iPTAL
 9. Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ 11.12.2009
  MESLEKi YETERLiLiK KURUMU'ndan Yayımlanmış Standartlar icin TIKLAYINIZ.

 
GENELGE
(SOSYALGÜVENLİK KURUMU)

 1. SGK 2011/57 işKazası & MeslekHastalığında Kusur Oranı Tespitinde Yeni Uygulama 08.07.2011

 2. SGK 2011/50 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları 13.06.2011

 3. (2008/108) İş Kazası ve Meslek Hastalığı  23/12/2008(iPTAL Alttaki Genelge Sayfa:67)

 4. (2011/50)is Kazalari ve Meslek Hastaliklari ile ilgili HerSey SGK Genelge2011-50 (İPTAL Alttaki Genelge Ek:1)

 5. (2016/21)is Kazalari ve Meslek Hastaliklari ile ilgili HerSey SGK Genelge2016-21 (İşyerinde KALP KRiZi ile ilgili ACIKLAMAya DiKKAT)

 6. is Kazaları ve Meslek Hastaliklari Kusur Orani Tespitinde Düzenleme 2011-57


TÜZÜKLER

(4857 SAYILI İŞ KANUNU - GEÇİCİ 2. MADDE iPTAL)

 1. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü HukukiDayanağıiPTAL Tüzüğün-Tüzükle iptal edilmesine az kaldı TASLAK icinTIKLA YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

 2. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük HukukiDayanağıiPTAL YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

 3. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü HukukiDayanağıiPTALYÜRÜRLÜKTEN KALKTI

 4. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük HukukiDayanağıiPTAL

 5. YÜRÜRLÜKTEN KALKTI
 6. 7 Tüzük yürürlükten kalktı (28.04.2006 - 26152 tarih ve Sayılı RG)

 7. iŞ TEFTiŞ TÜZÜĞÜ (28.08.1979 - 16738 tarih ve Sayılı RG - UYAPtan alınmıştır)


İSG ile İLGİLİ DİĞER MEVZUAT

 

Tüzükler

 1. Radyasyon Güvenliği Tüzüğü   e-mevzuat' ta

 2. Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü   e-mevzuat' ta

 

  Diger Bakanlıklardan İlgili Yönetmelikler
 

1

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği BaklarKur

2

Makina Koruyucuları Yönetmeliği ÇSGB+STB

3

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği  ÇOB

4

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği (yürürlükten kaldırılmıştır.)
Yerine “
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” (10.08.2005 / 25902 Res. Gaz.)

5

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği EnTaKaB

6

Çevresel Etki Değerlendirmesi ( ÇED ) Yönetmeliği ÇOB

7

İlk Yardım Yönetmeliği SaB

8

YANGIN Yönetmeliği icis+BaIsB

9

 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) PiYASASI EĞiTiM Yönetmeliği EnPiDKu 25 Mart 2006 - Sayı : 26119

10

 İnsanların kullanımı için Kullanılabilir Su Yönetmeligi

11

 Endütriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeligi ÇOB iPTAL Yenisi VAR

12

 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeligi SaTiB

13

 Ambulans Yönetmeligi SaB

14

ASANSÖR iŞLETME ve BAKIM YÖNETMELiGi Sa.Te.Bak.  06.04.2019,
i P T A L  ASANSÖR iŞLETME, BAKIM ve PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ 24.06.2015 ,  
Asansörler ile ilgili TEBLiGLER
01.08.2016
-  
ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ    ASANSÖR (YAPIM) Yönetmeligi
BilSanTB - 29.06.2016 ve TMMOB'dan ilgili Yönetmelikler MAKİNE MO , ELEKTRiK MO  

15

 Çevresel Gürültü Yönetmeligi ÇOB

16

 Makina Emniyeti Yönetmeligi SaTiB

17

 Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeligi ÇOB 26.12.2009

18 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BaİsB 16 Aralık 2010
19

 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeligi BaİsB 05.12.2008 - 01.04.2010

20

 MEB Kaldırma, Taşıma, Raylı Sistem Tavan Vinci Kurs Programı - 05.04.2011

21

 GIDA Hijyeni Yönetmeliği -GTOB 17.12.2011

22

 GIDA işletmelerinin Kayıt ve Onay işlemlerine Dair Yönetmelik ve Ekleri -GTOB 17.12.2011

23

 ESKiSi Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ÇOB(yürütme ÇSGB beraber) 18.08.2010-YürürlüktenKalktı
 YENiSi Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve  Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30.12.2013    Tebliği çıktı-31.03.2016  EKLER

24   Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Sa, İçİşl, GTO Bak 2.05.07.2013
25   Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ÇŞB 21.11.2013
26   Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği ÇŞB 30.11.2013
27   Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ÇŞB 11.12.2013
28   Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ÇŞB 13.12.2014
29   Lejyoner Hastaligi Kontrol Usul ve Esaslari Hakkında Yönetmelik SB 13.05.2015
30  

 

Tebliğler

 1. Güvenlik Bilgi Formları (Yönetmelik'e dönüştü-yukarda)

 

PORTÖR MUAYENESi HAKKINDA

 1. Um.Hıfz. Kanunu ve Portör'de 11.10.2011 tarihli Değişiklik

 2. Portör Muayenesi ile ilgili Bilgiler (ön bilgi önemli)


ONAYLANAN

ILO SÖZLEŞMELERİ
KAYNAGINDAN ULASMAK iCiN

 1. İşsizlik Hakkında 2 Sayılı Sözleşme
 2. Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına İlişkin 11 Sayılı Sözleşme
 3. Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında14 Sayılı Sözleşme
 4. Trimci ve Ateşci Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair 15 Sayılı Sözleşme
 5. Asgari Ücret Tesbit Usulleri İhdasına İlişkin 26 Sayılı Sözleşme
 6. Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin 29 Sayılı Sözleşme - (Temel Sözleşme)
 7. Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında 34 Sayılı Sözleşme
 8. Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında 42 Sayılı Sözleşme
 9. Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45 Sayılı Sözleşme
 10. Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme
 11. Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme
 12. Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında 58 Sayılı Sözleşme
 13. Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını  Belirleyen 59 Sayılı Sözleşme
 14. Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme
 15. Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme
 16. Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme
 17. Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Sözleşme
 18. Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal’de Akdettiği 29 Uncu Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında 80 Sayılı Sözleşme
 19. Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
 20. Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 21. İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 Sayılı Sözleşme
 22. Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme
 23. Bir Amme Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik 94 Sayılı Sözleşme
 24. Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı Sözleşme
 25. Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 96 Sayılı Sözleşme  (1949 Tadili)
 26. Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 27. Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında 99 Sayılı Sözleşme
 28. Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme -(Temel Sözleşme)
 29. Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Sayılı Sözleşme
 30. Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Hakkında 105 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 31. Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme
 32. Ayrımcılık (İş ve Meslek) Hakkında 111 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 33. İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında 115 Sayılı Sözleşme
 34. Sonuç Maddelerinin Revizyonuna Dair 116 Sayılı Sözleşme
 35. Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında 118 Sayılı Sözleşme
 36. Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair 119 Sayılı Sözleşme
 37. İstihdam Politikası Hakkında 122 Sayılı Sözleşme
 38. Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında 123 Sayılı Sözleşme
 39. Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında 127 Sayılı Sözleşme
 40. Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme
 41. İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme
 42. İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin 135 Sayılı Sözleşme
 43. İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme) 
 44. İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Sözleşme
 45. Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışmaya İlişkin 144 Sayılı Sözleşme
 46. Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme
 47. Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme
 48. Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme
 49. Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme
 50. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme
 51. Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme
 52. Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı Sözleşme
 53. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme
 54. Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme
 55. Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme
 56. 167 Sayılı inşaat işlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin onaylanmasının uygun Bulunmasına Dair Kanun RG:29.11.2014 - 29190
 57. Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)

© - 2005-2018 -
eğitim icin hazirlanmistir